Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Beheer je cookies

We gebruiken cookies, sommige zijn essentieel, andere zijn optioneel. Learn more.

Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Marketing en analyse

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden geplaatst.

Voorkeuren

Om je inhoud te individualiseren, gebruiken we tools die jouw webervaring personaliseren.

Algemene Voorwaarden Consument


Introductie


In deze introductie lees je meer over de diensten van Piggy Loyalty B.V. (Piggy, wij, onze, ons). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van onze diensten, met inbegrip van ā€“ maar niet beperkt tot - de Piggy spaarkaart en/of app(s), de Piggy website (piggy.nl, piggy.eu, piggy.de etc.), Account(s), cadeaukaarten en/of strippenkaart gefaciliteerd door Piggy, de Piggy Deals webshop (deals.piggy.nl), en De Cadeaukaartenwinkel (decadeaukaartenwinkel.nl).


Wie is Piggy?


Piggy faciliteert het grootste spaarprogramma van Nederland. Wij bieden consumenten de mogelijkheid om op verschillende aangesloten locaties punten te sparen en op die manier gebruik te maken van de acties die deze locaties bieden aan hun trouwe klanten.


Wij faciliteren ook cadeaukaarten, strippenkaarten en Piggy Deals voor de aangesloten locaties. Deze cadeaukaarten en strippenkaarten worden door de locaties aangeboden onder hun eigen voorwaarden.


Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die gebruiken maken van Ć©Ć©n of meer diensten die Piggy faciliteert. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat jij hiervan gebruik maakt.


Wij merken op dat wij het spaarprogramma, de cadeaukaarten en de strippenkaarten enkel faciliteren. De Piggy Locatie richt het spaarprogramma in en bepaalt hiervoor de spelregels. Ook kan de Piggy Locatie voorwaarden stellen aan het gebruik van de cadeaukaarten en strippenkaarten. Wij raden aan om deze voorwaarden te raadplegen voordat je gebruik maakt van deze diensten. Hiervoor verwijzen je naar de Piggy Locatie in kwestie.


Hoe worden je persoonsgegevens beschermd?


Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken lees je in onze Privacy Policy [https://piggy.eu/privacy-policy].


Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via +31857737177 support@piggy.nl.


Artikel 1 Definities en Interpretatie


1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:


Account:
de persoonlijke omgeving op het Platform die door Gebruiker wordt gecreĆ«erd en beheerd. Aan het Account kunnen een of meerdere Spaarkaarten worden gekoppeld die de Gebruiker kan (laten) scannen om deel te nemen aan de Spaarprogrammaā€™s.


Cadeaukaart:
een kaart (op een elektronische drager of in de vorm van een fysieke pas) uitgegeven door een Piggy Locatie met een unieke (QR-) code waarmee de Gebruiker goederen en/of diensten kan afnemen conform de voorwaarden van de Piggy Locatie die de Cadeaukaart uitgeeft.


De Cadeaukaartenwinkel:
webshop, geƫxploiteerd door Piggy. Voor deze webshop (decadeaukaartenwinkel.nl) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden via: decadeaukaartenwinkel.nl/terms-conditions.


Dienst(en):
alle door Piggy aangeboden diensten, met inbegrip van ā€“ maar niet beperkt tot - de Piggy loyalty spaarkaart en/of app(s), de Piggy website (piggy.nl, piggy.eu, piggy.de etc.), de Piggy App en andere apps van Piggy, Account(s), cadeaukaarten en/of strippenkaart gefaciliteerd door Piggy, de Piggy Deals webshop (deals.piggy.nl), en De Cadeaukaartenwinkel (decadeaukaartenwinkel.nl).


Gebruiker(s):
de consument die gebruik maakt van een of meerdere Diensten.


Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Piggy die van toepassing zijn op de Diensten.


IE-rechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, eenlijnsprestaties en rechten op know how.


Verkoper:
derde partij die externe beloningen aanbiedt via het Platform voor Gebruikers.


Piggy:
Piggy Loyalty B.V., gevestigd aan het Bisonspoor 3002-B901, 3605 LT te Maarssen. Piggy Loyalty B.V. is de website provider en diensten provider.


Piggy App:
de mobiele applicatie van Piggy waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het Account en gebruik kan maken van de Spaarprogrammaā€™s.


Piggy Deals:
Diensten en/of producten van Verkoper aangeboden op het Platform, waardoor Gebruiker bij zowel Piggy Locaties als via de webshop van Piggy Deals (deals.piggy.nl) externe beloningen kan afnemen. Uw gebruik van de webshop (deals.piggy.nl), die door Piggy wordt geƫxploiteerd, en van de diensten die Piggy via haar webshop aanbiedt, is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van de webshop erkent u uw instemming met deze Algemene Voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u de webshop niet te gebruiken. Piggy Deals is onderdeel van Piggy Loyalty B.V.


Spaarkaart:
de fysieke kaart met een unieke QR-code, of de Piggy App die is gekoppeld aan het Account en waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de Loyaliteitsprogrammaā€™s.


Piggy Locatie:
een onderneming en/of een vestiging van een onderneming die bij Piggy is aangesloten en namens wie wij de Spaarprogrammaā€™s, Piggy Deals, de Cadeaukaarten en/of de Strippenkaarten aanbieden aan Gebruikers. Een overzicht van Piggy Locaties is te vinden op de Website en/of via de Piggy App.


Platform:
het online, geautomatiseerde platform van Piggy dat kan worden benaderd via de Website, Piggy Deals, De Cadeaukaartenwinkel en de Piggy App, waarop het Account toegankelijk is voor de Gebruiker en waarop informatie wordt verstrekt met betrekking tot de Diensten en over de Piggy Locaties.


Loyaliteitsprogramma:
het spaarprogramma van een Piggy Locatie waaraan Gebruiker kan deelnemen door gebruik te maken van de Spaarkaart en/of Piggy App.


Strippenkaart:
een kaart (op een elektronische drager of in de vorm van een fysieke pas) met een unieke (QR-) code waarmee de Gebruiker goederen en/of diensten kan afnemen conform de voorwaarden van de Piggy Locatie die de Strippenkaart uitgeeft, waaronder voorwaarden met betrekking tot de omvang en/of waarde van eerdere aankopen.


Website:
de website www.piggy.nl, www.piggy.eu, www.piggy.de, waarop het Platform van Piggy toegankelijk is.


1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden de begrippen ā€œinclusiefā€, ā€œzoalsā€, ā€œonder meerā€, ā€œwaaronderā€, ā€œwaaronder begrepenā€ of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.


Artikel 2 Toepasselijkheid en Wijziging


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en gelden vanaf het moment dat Gebruiker gebruik maakt van de Diensten.


2.2 Piggy heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan via e-mail kenbaar gemaakt. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kan Gebruiker tot de inwerkingtreding zijn Account beƫindigen (zie art. 13 van deze Algemene Voorwaarden). Wanneer Gebruiker niet voor de datum van inwerkingtreding zijn Account heeft beƫindigd, wordt/ worden de wijziging(en) geacht te zijn aanvaard.


2.3 Indien en voor zover enige bepaling in deze Algemene Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing.


Artikel 3 Dienstverlening


3.1 De Diensten van Piggy worden aangeboden aan consumenten van tenminste 16 jaar oud voor de doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.


3.2 Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


3.3 Indien en voor zover wettelijk toegestaan is Piggy te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen Diensten te wijzigen indien zij dat reden wenselijk of noodzakelijk acht.


Artikel 4 Account en Spaarprogramma


4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Spaarprogrammaā€™s kan Gebruiker een Spaarkaart ophalen bij een Piggy Locatie of de Piggy App downloaden. Gebruiker dient vervolgens een Account aan te maken om de Spaarkaart te activeren.


4.2 Een Account kan op een aantal manieren worden aangemaakt. Allereerst kan Gebruiker een spaarkaart ophalen bij een Piggy Locatie of kan Gebruiker de Piggy App downloaden. Wanneer Gebruiker zijn/haar e-mailadres registreert wordt er een Account aangemaakt, waarmee Gebruiker deel kan nemen aan het Platform en dus ook de Spaarprogrammaā€™s. Ten tweede kan Gebruiker zichzelf registreren via de website, om zo een Account aan te maken. Ten derde kan een Piggy Locatie het e-mailadres van Gebruiker toevoegen aan een Marketingprogramma, indien Gebruiker hiervoor toestemming voor heeft verleend. Op deze manier kan door de Piggy Locatie een Account voor Gebruiker worden aangemaakt.


4.3 Gebruiker garandeert dat hij of zij juiste en accurate gegevens verstrekt bij het aanmaken en beheren van een Account en zal geen Account aanmaken op naam van een derde zonder toestemming van deze derde. Gebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem of haar ingevulde gegevens.


4.4 Piggy behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting te besluiten om een Gebruiker geen Account te laten aanmaken wanneer deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd of zij daar een gegronde reden voor heeft zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.


4.5 Het Spaarprogramma heeft een promotioneel karakter en is bedoeld om Piggy Locaties de mogelijkheid te bieden om trouwe consumenten te belonen en hun goederen en/of diensten te promoten. Gebruiker kan gebruik maken van het Spaarprogramma door de Spaarkaart die gekoppeld is aan het Account bij een aankoop te (laten) scannen bij de Piggy Locatie. De punten die gebruiker heeft gespaard bij de Piggy Locaties kunnen worden ingezien door in te loggen op het Account. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist laten inscannen van de Spaarkaart.


4.6 De Piggy Locatie bepaalt het doel, de aard en de inhoud van het Spaarprogramma alsmede overige voorwaarden voor deelname. De Piggy Locatie bepaalt onder andere het aantal punten dat wordt toegekend en de tegenprestatie. Piggy is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door een Piggy Locatie opgestelde inhoud van het Spaarprogramma, de toegekende en/of gescande punten en de tegenprestatie van de Piggy Locatie alsmede overige voorwaarden van de Piggy Locatie die van toepassing zijn op het Spaarprogramma.


4.7 De toegekende punten voor het Spaarprogramma kunnen alleen bij de Piggy Locatie worden verzilverd waar deze punten zijn toegekend, tenzij de Piggy Locatie andere voorwaarden stelt aan haar Spaarprogramma.


4.8 De Piggy Locatie kan besluiten niet langer het Spaarprogramma aan te bieden. Gebruiker kan dan de gespaarde punten niet verzilveren. Piggy is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor dergelijk besluit van de Piggy Locatie.


Artikel 5 Gebruik Cadeaukaart, Strippenkaart en De CadeaukaartenwinkelĀ 


5.1 Met een Cadeaukaart of Strippenkaart kan een Gebruiker een door een Piggy Locatie bepaald en omschreven aanbod afnemen bij een Piggy Locatie of een andere door de Piggy Locatie aangewezen partij.


5.2 De Piggy Locatie bepaalt welke waarde(s) kunnen worden toegekend aan de Cadeaukaart of Strippenkaart, voor welke goederen en/of diensten deze kan worden ingewisseld alsmede andere voorwaarden, zoals geldigheid, die kunnen worden gesteld aan een Cadeaukaart of Strippenkaart. Piggy is hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.


5.3 Een Cadeaukaart en/of Strippenkaart is niet gekoppeld aan een Gebruiker, maar ā€˜aan toonderā€™: de bezitter heeft het recht op de waarde of tegenprestatie die hieraan gekoppeld is.


5.4 De Piggy Locatie is ervoor verantwoordelijk dat Gebruiker de relevante informatie ontvangt ten aanzien van de voorwaarden voor de Cadeaukaart en/of Strippenkaart. Deze informatie kan worden gepubliceerd op het Platform van Piggy. Piggy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie.


5.5 Gebruiker kan ook gebruik maken van cadeaukaarten via De Cadeaukaartenwinkel. Indien van De Cadeaukaartenwinkel gebruik wordt gemaakt, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op: decadeaukaartenwinkel.nl/terms-conditions.


Artikel 6 Piggy Deals


Algemeen


6.1 Een Piggy locatie kan optioneel gebruik maken van Piggy Deals. Piggy faciliteert uitsluitend de mogelijkheid voor Verkoper om beloningen op het platform van Piggy aan te bieden.


6.2 De samenstelling van de Piggy Deals kan te allen tijde gewijzigd worden en kennelijke type- of spelfouten zijn voorbehouden.


6.3 Piggy Deals kunnen op twee manieren aangeboden worden aan Gebruikers: via de webshop van Piggy Deals of via de Piggy Locatie.


6.4 Rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Piggy, derde partij of Piggy Locatie dienen gerespecteerd te worden. Het is niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming op een manier gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.


Piggy LocatieĀ 


6.5 Indien Piggy Deals worden aangeboden via de Piggy Locatie, is Piggy nooit partij in de overeenkomst tussen Gebruiker en Piggy Locatie. Piggy is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Piggy Locatie aangeboden producten of diensten te leveren.


Piggy Webshop


6.6 Indien Piggy Deals worden aangeboden via de webshop van Piggy Deals, is Piggy nooit partij in de overeenkomst tussen Gebruiker en Verkoper, tenzij er geen Verkoper betrokken is bij de overeenkomst. Of een Verkoper betrokken is staat op de productpagina van het betreffende product in de webshop (deals.piggy.nl).


6.7 De overeenkomst ten aanzien van een Piggy Deal uit de webshop komt tot stand op het moment van het aanvaarden van het aanbod.


6.8 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webshop van Piggy Deals, waarbij een Verkoper betrokken is, zijn het herroepingsrecht en de bedenktijd gesteld door Verkoper van toepassing.


6.9 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webshop van Piggy Deals, waarbij geen Verkoper betrokken is, zijn artikelen Artikel 6.10 t/m 6.14 van toepassing:


6.10 Herroepingsrecht


Bij producten:


1. Gebruiker kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Piggy mag Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Gebruiker, of een vooraf door Gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • a) als Gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Piggy mag, mits hij de gebruiker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geĆÆnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiƫle drager is geleverd


3. Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiƫle drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Piggy mag Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiƫle drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht


5. Indien Piggy Gebruiker de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.


6. Indien Piggy de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Gebruiker heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 100 dagen na de dag waarop Gebruiker die informatie heeft ontvangen.


6.11 Verplichtingen van Gebruiker tijdens bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Gebruiker het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


2. Gebruiker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


6.12 Uitoefening van het herroepingsrecht door Gebruiker en kosten daarvan


1. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk via info@piggy.nl aan Piggy.


2. Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in Artikel 6.10.1, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Gebruiker het product terug. Dit hoeft niet als Piggy heeft aangeboden het product zelf af te halen. Gebruiker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


3. Gebruiker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Piggy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Gebruiker.


5. Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Piggy niet heeft gemeld dat Gebruiker deze kosten moet dragen of als Piggy aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Gebruiker de kosten voor terugzending niet te dragen.


6. Gebruiker draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiƫle drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  • b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  • c) Piggy heeft nagelaten deze verklaring van Gebruiker te bevestigen.


7. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


6.13 Verplichtingen van Piggy bij herroeping


1. Als Piggy de melding van herroeping door Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


2. Piggy vergoedt alle betalingen van Gebruiker, inclusief eventuele leveringskosten door Piggy in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Gebruiker hem de herroeping meldt. Tenzij Piggy aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Gebruiker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


3. Piggy gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Gebruiker heeft gebruikt, tenzij Gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Gebruiker.


4. Als Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Piggy de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


6.14 Uitsluiting herroepingsrecht


Piggy kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Piggy dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


1. Herroeping is uitsluitend mogelijk wanneer er nog geen gebruik is gemaakt van het product door Gebruiker.


2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Gebruiker; en

  • b) Gebruiker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Piggy de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;


3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;


4. Volgens specificaties van de Gebruiker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;


6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;


9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiƫle drager, maar alleen als

  • a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Gebruiker; en

  • b) Gebruiker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 7 Communicatie


7.1 Indien Gebruiker bij een Piggy Locatie spaart, hetgeen een betaalrelatie vertegenwoordigt, ontvangt Gebruiker mogelijk marketing e-mails van de desbetreffende Piggy Locatie.


7.2 Gebruiker kan zich afmelden voor het ontvangen van e-mails. Het afmelden voor het ontvangen van e-mails kan per specifieke Piggy Locatie.


7.3 Piggy kan functionele e-mails sturen naar Gebruiker, zoals een update omtrent wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Piggy zal nooit commerciƫle e-mails versturen naar Gebruiker.


Artikel 8 Verplichtingen Gebruiker


8.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Platform en het Account.


8.2 Inloggegevens voor het Account zijn persoonlijk. Gebruiker dient zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met derden.


8.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor al het (onbevoegd) gebruik van zijn Account, de Spaarkaart, Cadeaukaart en Strippenkaart. De houder van de Spaarkaart, de Cadeaukaart en/of Strippenkaart is verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Piggy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegd gebruik van de Spaarkaart, de Cadeaukaart en/of de Strippenkaart alsmede het onbevoegd gebruik van de Piggy App en het Account.


8.4 In geval van fraude met betrekking tot het gebruik van het Account, de Spaarkaart, de Cadeaukaart en/of Strippenkaart of een vermoeden daarvan, behoudt Piggy zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik hiervan en kan Piggy Gebruiker het gebruik van het Account, de Spaarkaart, de Cadeaukaart en/of Strippenkaart ontzeggen. In geval van fraude met de Spaarkaart, Cadeaukaart en/of Strippenkaart kunnen Piggy en/of de Piggy Locatie de betreffende Spaarkaart(en), Cadeaukaart(en) en/of Strippenkaart(en) ongeldig verklaren, waardoor deze niet langer kunnen worden gebruikt. Wanneer Gebruiker zijn Account, Spaarkaart, Cadeaukaart of Strippenkaart om voornoemde redenen niet meer kan gebruiken, heeft Gebruiker geen recht op eventueel gespaarde punten en/of andere toegekende voordelen of enige vergoeding van schade en/of kosten.


8.5 Piggy is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Account, het Platform en de Website tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Gebruiker en Piggy overeengekomen. Gebruiker zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Account en de Website te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.


Artikel 9 ContentĀ 


9.1 Via de Website, het Platform, de Piggy App, De Cadeaukaartenwinkel en Piggy Deals wordt informatie ter beschikking gesteld die onder andere afkomstig is van Piggy en de Piggy Locaties. Alle content binnen deze omgevingen is eigendom van Piggy en/of de Piggy Locaties die de content hebben aangeleverd of diens licentiegevers. Gebruikers verkrijgen slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar recht de content binnen deze omgevingen te gebruiken op de wijze zoals beoogd met de aan Gebruiker aangeboden functionaliteiten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Piggy content openbaar te maken.


9.2 Piggy streeft ernaar een hoog niveau van het aanbod van content te behalen en te handhaven, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, verouderde, inbreukmakende of anderszins onrechtmatige content. Gebruik van content is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van desbetreffende Gebruiker. Piggy biedt geen garanties dat bepaalde content juist is en beschikbaar zal zijn of beschikbaar zal blijven.

9.3 Wanneer op de Website, het Platform en de Piggy App links naar websites van derden zijn opgenomen, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Piggy worden aangeboden en/of aanbevolen. De informatie op dergelijke websites is door Piggy niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Piggy is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.


Artikel 10 IE-Rechten


10.1 Alle IE-Rechten op de content die door of namens Piggy beschikbaar wordt gesteld behoren toe aan Piggy en/of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in deze Algemene Voorwaarden staan vermeld. Gebruiksrechten zijn niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Alle IE-Rechten op de geaggregeerde, statistische gegevens die door middel van gebruik van de Diensten worden gecreƫerd en/of verzameld, berusten volledig bij Piggy.


Artikel 11 Persoonsgegevens


11.1 Piggy verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers. Piggy is in dat verband aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Piggy verwerkt persoonsgegevens zoals verder toegelicht in de Privacy Policy [https://piggy.eu/privacy-policy].

11.2 Piggy Locaties kunnen ook persoonsgegevens van Gebruikers verwerken in het kader van het Spaarprogramma en de klantrelatie die een Gebruiker heeft met de Piggy Locaties. Hiervoor zijn de Piggy Locaties verwerkingsverantwoordelijke. Piggy adviseert Gebruiker om de Privacy Policy van de Piggy Locatie te raadplegen.


Artikel 12 Overige Garanties en VrijwaringenĀ 


12.1 De Diensten worden ā€œas isā€ en ā€œas availableā€ aangeboden en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit, juistheid of bruikbaarheid.


12.2 Piggy houdt de Website, het Platform en de Piggy App beschikbaar en verricht onderhoudt en voert updates uit voor zover zij dit noodzakelijk acht. De Website, het Platform en de Piggy App kunnen onder andere door technische redenen tijdelijk niet beschikbaar zijn, waardoor Gebruiker geen gebruik kan maken van de Diensten.


12.3 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


12.4 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.


Artikel 13 Beƫindiging Account


13.1 Het Account wordt aangemaakt voor onbepaalde duur en kan te allen tijde door Gebruiker worden opgezegd en/of gedeactiveerd via het Platform en door contact op te nemen met Piggy (telefonisch op 085-7737177, per e-mail via support@piggy.nl of info@piggy.nl).


13.2 Piggy kan besluiten het Account te beƫindigen indien Piggy dat wegens een zwaarwegende reden noodzakelijk acht en/of wanneer deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.


13.3 Wanneer het Account is beƫindigd, kan Gebruiker geen gebruik meer maken van de Diensten die via het Account worden aangeboden. Gebruiker kan geen aanspraak maken op gespaarde punten of andere voordelen die gekoppeld zijn of waren aan het Account.


13.4 Gebruiker kan vrijwel alle persoonsgegevens zelf verwijderen door in te loggen in het eigen Account. Gebruiker kan ook een verzoek doen tot het verwijderen van alle persoonsgegevens van Gebruiker, door een bericht te sturen naar info@piggy.nl. Indien Gebruiker Piggy verzoekt tot het verwijderen van het e-mailadres van Gebruiker, wordt het hele account van Gebruiker verwijderd.