Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Beheer je cookies

We gebruiken cookies, sommige zijn essentieel, andere zijn optioneel. Learn more.

Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Marketing en analyse

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden geplaatst.

Voorkeuren

Om je inhoud te individualiseren, gebruiken we tools die jouw webervaring personaliseren.

Piggy Loyalty Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Piggy Loyalty B.V. (Piggy, wij, onze, ons). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij uw persoonsgegevens (kunnen) verwerken en wat uw rechten zijn.


Piggy is het grootste loyaliteitsprogramma in Nederland. Piggy biedt een spaarprogramma voor klanten bij verschillende aangesloten ondernemingen (Piggy Locaties).


U kunt deelnemen aan ons spaarprogramma door bij ons een Piggy account (Account) aan te maken. U kunt uw Account aanmaken op onze website, via onze app (Piggy App) of wanneer u een van de Piggy Locaties bezoekt en hier uw e-mailadres en/of andere gegevens achterlaat ten behoeve van het spaarprogramma dat de Piggy Locatie bij ons heeft ondergebracht.


U kunt ervoor kiezen om een fysieke spaarkaart (Piggy Kaart) te gebruiken en/of te sparen via de Piggy App. Zowel de Piggy Kaart als de Piggy App bevatten een unieke QR-code die gekoppeld is aan uw Account. U maakt gebruik van uw Account door de QR-code te scannen bij uw aankopen bij de Piggy Locatie. Op die manier spaart u voor interessante extra’s en/of gratis producten van de Piggy Locaties.


Wij zijn een innovatieve organisatie die voortdurend haar dienstverlening verbetert en uitbreidt. Wij bieden u ook de mogelijkheid om via ons, al dan niet met gebruik van uw Account, cadeaukaarten en strippenkaarten te kopen die u kunt gebruiken bij verschillende winkels en dienstverleners.


Bij het aanmaken en gebruiken van uw Account en wanneer u via ons aankopen doet, verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de Website. Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u vragen heeft over onze dienstverlening.


Wij verwerken ook persoonsgegevens van de contactpersonen van Piggy Locaties, wanneer zij onze diensten afnemen en via ons spaarprogramma hun klanten voordelen willen bieden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Piggy, gevestigd aan het Bisonspoor 8003, 3605LV in Maarssen is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via de Website, de Piggy-Kaart en de Piggy-App en overige diensten die wij aanbieden. U kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 77 37 177 en per e-mail via� info@piggy.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruik maakt en in welke hoedanigheid u onze diensten gebruikt.

Aanmaken en gebruik van een Account

Aanmelding: aanmaken Account.� U kunt via de Website of bij een van onze Piggy Locaties een Account aanmaken. U kunt dit ook doen door de Piggy App te downloaden en binnen deze omgeving een Account aan te maken. Bij het aanmaken van een Account verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres. Daarnaast kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, telefoonnummer, postcode, land, geboortedatum, geslacht, taal en opgegeven wachtwoord. Daarnaast maken wij een uniek accountnummer en een QR-code aan die verbonden wordt aan uw Account.


Gebruik van het Account: verwerking bij aankoop van producten.
� Wanneer u uw Account gebruikt bij de aankoop van producten (u scant uw Piggy Kaart of de QR code in uw Piggy App), verwerken wij de volgende gegevens: Uw accountnummer en/of uw QR-code, gegevens over de Piggy Locatie (naam, adres en vestiging), tijdstip waarop de Piggy Kaart of de Piggy App wordt gescand, welke aankopen u hebt gedaan, de prijs van de aankopen en hoeveel punten of coupons de aankoop heeft opgeleverd.


Gebruik van het Account: Piggy App.
� Wanneer u gebruik maakt van uw Account met behulp van de Piggy App, kunnen wij uw locatiegegevens verwerken, wanneer u deze optie heeft aangezet op uw mobiele apparaat. U kunt zelf kiezen om dit aan te zetten en u kunt ieder gewenst moment de locatiegegevens weer uit zetten. Wij verwerken daarnaast technische gegevens om de Piggy App te kunnen laten functioneren op uw mobiele apparaat, zoals het type, besturingssysteem, versie van de app en een uniek identificerend nummer (zoals een IP-adres of MAC-adres).


Gebruik van het Account: verzilveren van de punten.
� U kunt via onze Website een overzicht raadplegen van de door u gespaarde punten. Wanneer u uw punten verzilvert, houdt Piggy bij wanneer u dit heeft gedaan, waar u uw punten heeft verzilverd en welke producten of diensten u met de punten heeft afgenomen.


Contactpersonen van Piggy Locaties

Aanmelding.� Om als Piggy Locatie uw actie onder te brengen in ons spaarprogramma, maakt u eerst een account aan. Wij vragen u dan de volgende persoonsgegevens in te vullen: Naam, e-mail adres, naam onderneming, adres en vestigingsplaats en bankrekeningnummer.


Gebruik van cadeaukaarten en strippenkaarten


Cadeau- en strippenkaarten.
� Wij bieden u de mogelijkheid om via ons een cadeaukaart of strippenkaart te kopen. U kunt bijvoorbeeld als Piggy Locatie uw (vaste) klanten belonen met deze cadeaukaart of strippenkaart, of u kunt een cadeaukaart of strippenkaart kopen voor uzelf of iemand anders, om deze later in te wisselen voor diensten of producten. Iedere cadeaukaart of strippenkaart bevat een unieke QR-code. Wij registreren de waarde van de cadeaukaart of strippenkaart, de relevante transacties en wanneer en waar hiervan gebruik wordt gemaakt. Een cadeaukaart of strippenkaart is niet gekoppeld aan een specifieke persoon, maar is ‘aan toonder’; het geeft de bezitter recht op de waarde die hieraan gekoppeld is.


Bezoekers van onze Website, lezers van onze mailings en telefonisch contact


Gegevens die u aan ons verstrekt.
� Wanneer u onze Website bezoekt, ons een bericht stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat u een vraag of verzoek hebt. Wij kunnen in dat verband uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover u die verstrekt bij uw vraag, verzoek of in het chatgesprek.


Persoonsgegevens gegenereerd door onze Website of via e-mails.
� Wanneer u onze Website bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals uw IP-adres, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van uw bezoek en de manier waarop u door onze websites navigeert. Voor meer informatie over het plaatsen van cookies, kunt u ons� Cookie Statement� raadplegen. Als u een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer u deze hebt geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Primair verwerken wij uw persoonsgegevens om u gebruik te kunnen laten maken van uw Account, met alle daarbij horende diensten en functionaliteiten, zoals het deelnemen aan ons spaarprogramma en daarmee aan acties van de Piggy Locaties. Meer in het bijzonder verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Administratie

 • Registratie van gebruikers en Piggy Locaties.

 • Aanmaken en bijhouden van het Account.

 • Afhandeling van vragen en verzoeken.

 • Controle van het Account, check op volledigheid.


Dienstverlening

 • Aanbieden van het Account en de Website en de daarop beschikbare diensten en functionaliteiten, aanbieden van cadeaukaarten en strippenkaarten.

 • Doorgeven van gegevens over uw Account aan Piggy Locaties ten behoeve van de acties en marketingactiviteiten van de Piggy Locaties.

 • Gebruikers en contactpersonen van Piggy Locaties op de hoogte houden van onze dienstverlening.

 • Het doen van gerichte aanbiedingen en het geven van suggesties en adviezen, toegespitst op de gebruikers van onze diensten.

 • Nakomen van de afspraken die wij met gebruikers van onze diensten hebben, uitvoeren van (dienstverlenings) overeenkomsten.

 • Verbetering van onze dienstverlening, analyses maken om onze diensten te kunnen optimaliseren.


Compliance en veiligheid

 • Naleven en afdwingen van onze Algemene Voorwaarden.

 • Voorkomen en opsporen van illegale activiteiten, fraude en inbreuken op door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

 • Naleven van wet- en regelgeving, juridische uitspraken en bevelen, beantwoorden aan verzoeken van overheden.

 • Afhandeling van claims en klachten.

 • Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.


Uitvoeren van de overeenkomst.
� Wanneer u een Account aanmaakt gaat u met ons een overeenkomst aan. Wij bieden u een dienst aan, welke u aanvaardt en waarop onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Wij maken ook afspraken met de Piggy Locaties, waarop Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Op basis daarvan moeten wij persoonsgegevens van contactpersonen van Piggy Locaties verwerken.


Toestemming.
� Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. De Piggy App zal vooraf toestemming vragen om uw locatiegegevens te kunnen gebruiken. Voor zover wettelijk verplicht, vragen wij uw toestemming voor bepaalde direct marketing activiteiten. Ook kunnen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies op onze Website. Wanneer u toestemming aan ons geeft, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan.


Gerechtvaardigd belang.
� Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de Piggy Locatie of andere derde aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van onze systemen en het opsporen van onrechtmatigheden. Ons belang om onze eigendommen en systemen te beveiligen zal geen onevenredige inbreuk maken op uw rechten en vrijheden. De Piggy Locatie heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van gebruikelijke marketingactiviteiten, voor zover uw privacybelang niet prevaleert.

Profilering

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening zo veel mogelijk toe te spitsen op uw voorkeuren en om u informatie te tonen die voor u goed vindbaar is en relevant is. Wij kunnen daarvoor gebruikersprofielen opstellen. Dit kan ertoe leiden dat wij gebruikers verschillende informatie ter beschikking stellen.

Direct marketing

Wij bieden u de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van ons. Ook kunnen wij, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, berichten sturen over initiatieven van partners met wie wij samenwerken.


U kunt zich te allen tijde eenvoudig afmelden voor de berichten die wij u sturen, door gebruik te maken van de link in de e-mails of door in de omgeving van uw Account uw voorkeuren aan te passen.


De Piggy Locaties kunnen u ook direct marketing berichten sturen, bijvoorbeeld omdat u een klant bent bij de Piggy Locatie. Het versturen van direct marketing berichten door Piggy Locaties gaat buiten ons om. Wij hebben hierover geen zeggenschap en zijn hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en in overeenstemming met de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.


Wij kunnen persoonsgegevens delen met Piggy Locaties waar u gebruik maakt van uw Account. Wij delen uitsluitend die persoonsgegevens met Piggy Locaties die betrekking hebben op uw aankopen bij de desbetreffende Piggy Locatie, alsmede uw kaartnummer, QR-code, naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres en telefoonnummer. De Piggy Locaties zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Piggy Locaties zelf bepalen op welke wijze en voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens verder verwerken. Wij hebben hier geen zeggenschap over en zijn ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Piggy Locaties uw persoonsgegevens verder verwerken. Wanneer u wilt weten op welke wijze de Piggy Locaties omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met de betreffende Piggy Locatie opnemen.


Wij kunnen persoonsgegevens delen met (beoogde) rechtsopvolgers of (beoogde) investeerders wanneer zij voornemens zijn om onze dienstverlening voort te zetten of hierin deel te nemen.


Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld het beheer van de Website, Piggy App en voor de hosting. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.


Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, bevoegde autoriteiten en opsporingsinstanties.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening, waaronder het gebruik van uw Account. Wanneer u uw Account niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u niet langer als Piggy Locatie wenst deel te nemen aan ons spaarprogramma en geen diensten meer van ons afneemt, kunnen wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het einde van onze relatie bewaren, tenzij in een specifieke wet een afwijkende minimale bewaartermijn is voorgeschreven.


Wanneer u hebt aangegeven dat de Piggy App uw locatiegegevens kan gebruiken, gaat het om real-time informatie. Dat betekent dat deze gegevens niet worden opgeslagen.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken.


Wanneer u een Account heeft, kunt u uw gegevens eenvoudig inzien door in te loggen op uw Account, via onze Website of via de Piggy App. U kunt binnen de omgeving van uw Account bepaalde persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Wanneer dit niet mogelijk is of niet afdoende is, kunt u contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. U vindt onze contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. Geef bij ieder verzoek duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Wij zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van onze dienstverlening en het aanbieden van innovatieve nieuwe diensten. Dit kan meebrengen dat wij iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden aan om dit regelmatig te raadplegen.